top of page
 • รูปภาพนักเขียนHock Tiger

แนะนำที่เวียนเทียนและฟังธรรม ให้คุณได้เข้าวัดเสริมสิริมงคลให้อิ่มบุญรับวันมาฆบูชา


อีซูซุฮกอันตึ๊งขอแนะนำที่เวียนเทียนและฟังธรรม ให้คุณได้เข้าวัดเสริมสิริมงคลให้อิ่มบุญรับวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บทความนี้ขอแนะนำ สถานที่เวียนเทียน ฟังธรรมใน 4 จังหวัดของอีซูซุฮกอันตึ๊ง ให้คุณได้เลือกสถานที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก เตรียมตัวให้พร้อม ตั้งจิตให้สงบ แล้วไปร่วมทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา


จังหวัดพิษณุโลก


 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 มีพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ซึ่งชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่”


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 • วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ห่างจากเมืองพิษณุโลก 5 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควโบราณ ภายในวัดมีปรางค์แบบขอม ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งบนฐานสูง 3 ชั้น มีปูนปั้นประดับลาย


วัดจุฬามณี

 • วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ใกล้กับวัดพระศรีมหาธาตุ มีจุดเด่นที่พระอุโบสถซึ่งตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเป็นเวลานาน และทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงพระศาสนา


วัดราชบูรณะ

 • วัดจันทร์ตะวันตก เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2400 แทนวัดรังเงินที่ถูกไฟไหม้ เดิมทีมีต้นจันทร์ใหญ่อยู่ 1 ต้น จึงเป็นที่มาของชื่อวัด มีอาคารสำคัญได้แก่ มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย หลวงพ่อทองไหลมา พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธเจดีย์สระหลวง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต รูปหล่อหลวงปู่สุ่น


วัดจันทร์ตะวันตก

 

จังหวัดอุตรดิตถ์


 • วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เดิมชื่อวัดมหาธาตุ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า มีอาคารสำคัญคือ วิหารแบบล้านนา ประดิษฐานหลวงพ่อประธานเฒ่า พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน, จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสังข์ทอง, พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เจดีย์แบบลังกาทรงกลม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

 • วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย โด่งดังจาก "พระแท่นศิลาอาสน์" ศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ วิถีชีวิตชาววัง เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก ยาสมุนไพร เครื่องสังคโลก ธรรมาสน์โบราณ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-อยุธยา และศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ และมีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ทุกวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี


วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 • วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เมืองอุตรดิตถ์ เคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ เจ้าพระฝาง ผู้นำกอบกู้เอกราชไทยหลังกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 มีอาคารที่น่าชมได้แก่ โบสถ์สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย มีบานประตูไม้แกะสลักสวยงาม, พระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4, พระวิหารหลวงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และมีบานประตูแกะสลัก (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย)


วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 • วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิชัยอายุราว 1,000 ปี ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในวิหารแบบปราสาทจัตุรมุข ตามตำนานระบุว่าสร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อ พ.ศ. 1470 และภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐาน "รอยพระพุทธบาทจำลอง" ด้วย ในบริเวณวัดยังมีพระเจดีย์ยอด 5 องค์ บรรจุ "พระบรมสารีริกธาตุ"


วัดหน้าพระธาตุ

 

จังหวัดสุโขทัย


 • วัดราชธานี วัดราชธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ใจกลางเมืองสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถเก่าก่ออิฐถือปูน มีมุขหน้า-หลัง ประตู 2 ด้าน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา 3 ชั้น ภายในอุโบสถปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลาย มีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวอาคารล้อมรอบด้วยพนักระเบียง มีบันไดทางทิศเหนือ-ใต้ ประดับด้วยประติมากรรมสิงห์ปูนปั้น ซุ้มเสมาทรงกูบ 8 ทิศ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะในช่วงรัชกาลที่ 5-6


วัดราชธานี

 • วัดทุ่งเสลี่ยม พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้เป็นที่นับถือของชาวสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำเจ้าราม กลางป่าลึก มีลายดอกจันขุดลึกลงไปในเนื้อหิน สกัดจากหินทรายสีเทา กระบังหน้ามีแนวขึ้นตรงกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2472 ต่อมาชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อราวปี พ.ศ. 2472-2475


วัดทุ่งเสลี่ยม

 • พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย พุทธมณฑลเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา บนพื้นที่ 2,500 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสครบ 2,500 ปีแห่งพุทธศาสนา ใจกลางพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" รอบองค์พระประธานจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีศาสนสถานสำคัญอื่น ๆ เช่น พระวิหารพุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช หอประชุม พิพิธภัณฑ์ และสวน


พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย

 • วัดไทยชุมพล ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี ตรงข้ามเทศบาลเมือง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต บริเวณใกล้เคียงมีวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอีกด้วย


วัดไทยชุมพล

 

จังหวัดตาก


 • วัดบุญญาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 24 ซอยบุญวาส 1 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อม เป็นทุ่งนาและหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป พระประธานและเจดีย์ 1 องค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมา


วัดบุญญาวาส

 • วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดมณีบรรพตวรวิหาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสักการะพระพุทธรูป เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมสถาปัตยกรรม และผ่อนคลายด้วยนวดแผนไทย เดิมชื่อวัดเขาแก้ว ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นวัดหลวงประจำจังหวัด และวัดพัฒนาตัวอย่าง


วัดมณีบรรพตวรวิหาร

 • วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ในตลาดแม่สอด มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธ ที่มีลักษณะแปลก คือ องค์เจดีย์จะมีเจดีย์เล็ก ๆ ล้อมรอบ 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ 512,028 องค์ มีโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี ที่หน้าบันและหลังคามีลายไม้ฉลุงดงาม บริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ


วัดมณีไพรสณฑ์

 • วัดชัยชนะสงคราม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่รบชนะพม่า สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระประธาน "หลวงพ่อโต" เคยถูกทิ้งร้างจนบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2449 พ่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่ถวาย "พระสองพี่น้อง" พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สิงห์สาม


วัดชัยชนะสงคราม

 


อ้างอิงข้อมูล

Yorumlar


bottom of page