top of page
Isuzu Hock An Tueng อีซูซุฮกอันตึ๊ง
 • 19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง 
  จังหวัดพิษณุโลก 65000

  ข้อมูลโชว์รูม

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ :  รถอีซูซุทุกประเภท

  บริการพิเศษ : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์

  • ซ่อมสีและตัวถัง

  • บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนยาง

  • อีซูซุ แอร์วอช

  • บริการเช็กระยะด่วนพิเศษ

 • 168 หมู่ 1 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง 
  จังหวัดพิษณุโลก 65000

  ข้อมูลโชว์รูม
  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาสี่แยกอินโดจีน)
  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท

  บริการพิเศษ : 

  • รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์

  • บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนยาง

 • 180 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลป่าเซ่า

  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

  ข้อมูลโชว์รูม
  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาอุตรดิตถ์)


  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท
  บริการพิเศษ : 

  • รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์

  • บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนยาง

  • บริการเช็กระยะด่วนพิเศษ

 • 206/4-8 หมู่ที่ 7 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี

  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

  ข้อมูลโชว์รูม

  วันและเวลาทำการ 

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.
  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊งอะไหล่ และบริการ จำกัด (สาขาสุโขทัย)

  วันและเวลาทำการ :  

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.
  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท

 • 79/15 หมู่ 1 ตำบลในเมือง

  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

  ข้อมูลโชว์รูม

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊งอะไหล่ และบริการ จำกัด (สาขาสวรรคโลก)

  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท

 • 127 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ท้อ

  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

  ข้อมูลโชว์รูม

  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาตาก)

  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท

  บริการพิเศษ : 

  • รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์

  • บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนยาง

 • 16/12 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด

  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

  ข้อมูลโชว์รูม
  วันและเวลาทำการ :

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00

  จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

  ข้อมูลศูนย์บริการ

  บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาแม่สอด)

  วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

  บริการ : รถอีซูซุทุกประเภท

  บริการพิเศษ : 

  • รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์

  • บริการตรวจเช็กและเปลี่ยนยาง

ติดต่อเรา

bottom of page