top of page
  • รูปภาพนักเขียนHock Tiger

ค่าความสูงของรถคืออะไร? ทำไมถึงมีผลต่อการขับขี่ในสภาพเส้นทางต่าง ๆ


ค่าความสูงของรถคืออะไร? ทำไมถึงมีผลต่อการขับขี่ในสภาพเส้นทางต่าง ๆ

ค่าความสูงของรถยนต์หรือ Ground Clearance เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ผู้ขับขี่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อรถ โดยคำนึงถึงสภาพการขับขี่ที่ตนเองใช้งานให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม พื้นผิวถนนไม่เรียบ การขับขี่ขนทางลาดชัน หรือแม้แต่เส้นทางที่แคบ รวมถึงจุดศูนย์ถ่วงและการควบคุมรถซึ่งค่าความสูงของรถยนต์นั้นส่งผลทั้งสิ้น


ค่า Ground Clearance คืออะไร ?

ค่าความสูงจากพื้นถึงจุดที่ต่ําที่สุดของตัวถังรถ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ใต้ท้องรถ โดยแบ่งตามกลุ่มประเภทรถยนต์ ดังนี้


  • รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (B-Segment) มีความสูงเฉลี่ย 130-150 มม.

  • รถยนต์นั่งขนาดกลาง (C-Segment) มีความสูงเฉลี่ย 160-170 มม.

  • รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ (D-Segment) มีความสูงเฉลี่ย 150-170 มม.

  • รถยนต์อเนกประสงค์ (Cross Over, SUV, MPV) มีความสูงเฉลี่ย 170-205 มม.

  • รถกระบะดัดแปลง (PPV) มีความสูงเฉลี่ย 210-225 มม.

  • รถกระบะ (Pickup) มีความสูงเฉลี่ย 230-280 มม. ขึ้นไป


สำหรับเหตุผลทางวิศวกรรมความสูงของตัวรถมีผลต่อจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถและมีผลต่อการควบคุมรถอยู่บ้าง หากปราศจากปัจจัยอื่นที่ถูกนำมาคำนวนร่วมกัน อาจมีผลต่อการถ่ายเทน้ำหนักหรือโคลงตัวตามแรงโน้มถ่วง ซึ่งความสูงของตัวรถที่มากกว่าอาจจะมีการโคลงตัวได้มากกว่ารถที่ความสูงน้อยกว่า


ค่า Ground Clearance ส่งผลต่อการขับขี่ผ่านอุปสรรคอย่างไร ?


รถที่มีค่า Ground Clearance สูง เช่น รถ SUV, MPV และรถกระบะ จะสามารถขับผ่านสิ่งกีดขวางหรือพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบได้ง่ายกว่ารถที่มีค่าต่ํา เนื่องจากมีระยะห่างจากพื้นมากกว่า ลดความเสี่ยงในการทับถมหรือชนกับสิ่งกีดขวางได้


รถที่มีค่า Ground Clearance ต่ํา เช่น รถนั่งขนาดเล็กและกลาง จะมีความเสี่ยงในการชนกับสิ่งกีดขวางหรือพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบมากกว่า เนื่องจากระยะห่างจากพื้นน้อย อาจทําให้เกิดความเสียหายกับส่วนล่างของรถได้ง่าย


ค่า Ground Clearance ส่งผลต่อต่อการขับขี่ในถนนเหรือทางเข้าออกที่แคบอย่างไร ?


ความสามารถในการขึ้น-ลงทางลาดชัน รถที่มีค่า Ground Clearance สูงจะสามารถขึ้น-ลงทางลาดชันได้ดีกว่ารถที่มีค่าต่ํา เนื่องจากมีระยะห่างจากพื้นมากกว่า ลดความเสี่ยงของการถูกรถหน้าหรือหลังกระแทก


ความสามารถในการเลี้ยวรถ รถที่มีค่า Ground Clearance สูงจะมีความยาวของฐานล้อมากกว่า ทําให้รัศมีการเลี้ยวรถกว้างขึ้น และมีความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนสิ่งกีดขวางมากขึ้น


ความสามารถในการขับขี่บนถนนเส้นเล็ก รถที่มีค่า Ground Clearance สูงจะมีความกว้างและยาวมากกว่า ทําให้ยากต่อการขับขี่ผ่านช่องทางที่แคบ เช่น ทางเข้าออกอาคาร หรือถนนเส้นเล็ก


ความสูงของน้ำแค่ไหนถึงอันตรายไม่ควรขับขี่ผ่าน ?


ระดับความสูงของน้ำ 10-30 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับความสูงจากพื้นถึงตัวรถในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ รถยนต์นั่งทุกประเภท ที่อยู่ในระดับ 130-170 มิลลิเมตร หรือ 13-17 เซนติเมตร อยู่ในระดับน้ำที่สูงขึ้นมาแตะใต้ท้องรถและอาจใกล้ถึงท่อไอเสีย อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง


ระดับความสูงของน้ำ 30-60 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับความสูงจากพื้นถึงตัวรถถ้าเป็นรถยนต์นั่งทุกประเภท ระดับน้ำจะอยู่ที่กรอบป้ายทะเบียนด้านบน หรือ เลยกึ่งกลางของล้อ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูง ถ้าเป็นรถยนต์ประเภท Cross Over, SUV, MPV อาจจะสามารถผ่านไปได้


ระดับความสูงของน้ำมากกว่า 60 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับความสูงจากพื้นถึงตัวรถถ้าเป็นรถยนต์นั่งทุกประเภทระดับน้ำจะอยู่ที่กระจังหน้า-ฝากระโปรง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ถ้าเป็นรถยนต์ประเภท PPV หรือ รถกระบะ อาจจะสามารถผ่านไปได้ แต่ต้องระดับน้ำที่ไม่สูงเกิน 80 เซนติเมตร ซึ่งหากมากกว่านั้นควรเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือในการสัญจรเป็นเพื่อนกับอีซูซุฮกอันตึ๊งบนไลน์ได้แล้ววันนี้

พบกับข่าวสารล่าสุดทาง LINE! มาเช็คข่าวสารและโปรโมชันดีๆ ใน LINE กัน

เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน คลิกที่นี่! 

บทความนี้เรียบเรียงโดย Perplexity AI และอ้างอิงข้อมูลจาก

Comments


bottom of page