top of page
Isuzu Hock An Tueng อีซูซุฮกอันตึ๊ง
  • รูปภาพนักเขียนHock Tiger

อีซูซุฮกอันตึ๊ง ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราในส่วนงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2567


อีซูซุฮกอันตึ๊ง ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราในส่วนงานต่าง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2567

อีซูซุฮกอันตึ๊งประกาศรับสมัครงานประจำเดือนเมษายน หลายอัตราทั้งในส่วนของศูนย์บริการ โชว์รูม และออฟฟิศ หลากหลายตำแหน่ง ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ให้บริการ ดังนี้


ส่วนที่ปรึกษาการขายรถเล็ก


อีซูซุฮกอันตึ๊งประกาศรับสมัครงานประจำเดือนเมษายน

 

ส่วนที่ปรึกษาการขายรถบรรทุก


อีซูซุฮกอันตึ๊งประกาศรับสมัครงานประจำเดือนเมษายน

 

ส่วนศูนย์บริการ 

ส่วนออฟฟิศ 


Comments


bottom of page