top of page
Isuzu Hock An Tueng อีซูซุฮกอันตึ๊ง

พบ 115 รายการสำหรับ ""

โพสต์ในบล็อก (68)

 • แจ้งปิดทำการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

  แจ้งปิดทำการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันมาฆบูชา จะเปิดทำการปกติใน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ Isuzu Hat Group เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ

 • แนะนำที่เวียนเทียนและฟังธรรม ให้คุณได้เข้าวัดเสริมสิริมงคลให้อิ่มบุญรับวันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บทความนี้ขอแนะนำ สถานที่เวียนเทียน ฟังธรรมใน 4 จังหวัดของอีซูซุฮกอันตึ๊ง ให้คุณได้เลือกสถานที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก เตรียมตัวให้พร้อม ตั้งจิตให้สงบ แล้วไปร่วมทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 มีพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ซึ่งชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ห่างจากเมืองพิษณุโลก 5 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควโบราณ ภายในวัดมีปรางค์แบบขอม ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งบนฐานสูง 3 ชั้น มีปูนปั้นประดับลาย วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ใกล้กับวัดพระศรีมหาธาตุ มีจุดเด่นที่พระอุโบสถซึ่งตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเป็นเวลานาน และทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงพระศาสนา วัดจันทร์ตะวันตก เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2400 แทนวัดรังเงินที่ถูกไฟไหม้ เดิมทีมีต้นจันทร์ใหญ่อยู่ 1 ต้น จึงเป็นที่มาของชื่อวัด มีอาคารสำคัญได้แก่ มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย หลวงพ่อทองไหลมา พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธเจดีย์สระหลวง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต รูปหล่อหลวงปู่สุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เดิมชื่อวัดมหาธาตุ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า มีอาคารสำคัญคือ วิหารแบบล้านนา ประดิษฐานหลวงพ่อประธานเฒ่า พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน, จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสังข์ทอง, พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เจดีย์แบบลังกาทรงกลม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย โด่งดังจาก "พระแท่นศิลาอาสน์" ศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ วิถีชีวิตชาววัง เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก ยาสมุนไพร เครื่องสังคโลก ธรรมาสน์โบราณ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-อยุธยา และศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ และมีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ทุกวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เมืองอุตรดิตถ์ เคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ เจ้าพระฝาง ผู้นำกอบกู้เอกราชไทยหลังกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 มีอาคารที่น่าชมได้แก่ โบสถ์สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย มีบานประตูไม้แกะสลักสวยงาม, พระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4, พระวิหารหลวงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และมีบานประตูแกะสลัก (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย) วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิชัยอายุราว 1,000 ปี ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในวิหารแบบปราสาทจัตุรมุข ตามตำนานระบุว่าสร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อ พ.ศ. 1470 และภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐาน "รอยพระพุทธบาทจำลอง" ด้วย ในบริเวณวัดยังมีพระเจดีย์ยอด 5 องค์ บรรจุ "พระบรมสารีริกธาตุ" จังหวัดสุโขทัย วัดราชธานี วัดราชธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ใจกลางเมืองสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถเก่าก่ออิฐถือปูน มีมุขหน้า-หลัง ประตู 2 ด้าน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา 3 ชั้น ภายในอุโบสถปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลาย มีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวอาคารล้อมรอบด้วยพนักระเบียง มีบันไดทางทิศเหนือ-ใต้ ประดับด้วยประติมากรรมสิงห์ปูนปั้น ซุ้มเสมาทรงกูบ 8 ทิศ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะในช่วงรัชกาลที่ 5-6 วัดทุ่งเสลี่ยม พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้เป็นที่นับถือของชาวสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำเจ้าราม กลางป่าลึก มีลายดอกจันขุดลึกลงไปในเนื้อหิน สกัดจากหินทรายสีเทา กระบังหน้ามีแนวขึ้นตรงกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2472 ต่อมาชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อราวปี พ.ศ. 2472-2475 พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย พุทธมณฑลเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา บนพื้นที่ 2,500 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสครบ 2,500 ปีแห่งพุทธศาสนา ใจกลางพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" รอบองค์พระประธานจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีศาสนสถานสำคัญอื่น ๆ เช่น พระวิหารพุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช หอประชุม พิพิธภัณฑ์ และสวน วัดไทยชุมพล ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี ตรงข้ามเทศบาลเมือง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต บริเวณใกล้เคียงมีวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอีกด้วย จังหวัดตาก วัดบุญญาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 24 ซอยบุญวาส 1 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อม เป็นทุ่งนาและหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป พระประธานและเจดีย์ 1 องค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมา วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดมณีบรรพตวรวิหาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสักการะพระพุทธรูป เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมสถาปัตยกรรม และผ่อนคลายด้วยนวดแผนไทย เดิมชื่อวัดเขาแก้ว ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นวัดหลวงประจำจังหวัด และวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ในตลาดแม่สอด มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธ ที่มีลักษณะแปลก คือ องค์เจดีย์จะมีเจดีย์เล็ก ๆ ล้อมรอบ 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ 512,028 องค์ มีโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี ที่หน้าบันและหลังคามีลายไม้ฉลุงดงาม บริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ วัดชัยชนะสงคราม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่รบชนะพม่า สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระประธาน "หลวงพ่อโต" เคยถูกทิ้งร้างจนบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2449 พ่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่ถวาย "พระสองพี่น้อง" พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สิงห์สาม อ้างอิงข้อมูล วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี วัดราชบูรณะ วัดจันทร์ตะวันตก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (วัดพระฝาง) วัดหน้าพระธาตุ วัดราชธานี วัดทุ่งเสลี่ยม พุทธมณฑล จ.สุโขทัย วัดบุญญาวาส วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดมณีไพรสณฑ์

 • วาเลนไทน์ปีนี้มีที่เที่ยวกับคนที่เรารักหรือยัง? พาไปดูคาเฟ่ที่ไปเป็นคู่ก็ได้ไปเป็นครอบครัวก็ดี

  วาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรักที่คู่รักต่างพากันเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยที่มีต่อกัน หลายคนอาจกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไปกับคนที่เรารักในวันพิเศษนี้ สำหรับคู่รักสายคาเฟ่ บทความนี้จะขอแนะนำคาเฟ่บรรยากาศดี ๆ ที่กาแฟก็ดีไม่แพ้บรรยากาศในกลุ่ม 4 จังหวัดของอีซูซุฮกอันตึ๊ง ที่สามารถไปเดทกับคนรักได้ หรือจะพาครอบครัวไปด้วยก็ดี รับรองว่าจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข จังหวัดพิษณุโลก Pista Cafe ร้านกาแฟเล็ก ๆ สไตล์โมเดิร์นโทนสีดำทั้งภายในและภายนอกติดตั้งฟาซาดพับได้ เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการด้านนอกมากขึ้น ที่คนเน้นเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่สามารถเลือกเมล็ดกาแฟ และการชงได้ตามต้องการ และคนที่ชื่นชอบเบเกอรี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูนอกจากเมนูพื้นฐานของคาเฟ่ทั่วไป Tasteture อีกร้านกาแฟคุณภาพแถมมีมุมเอกลักษณ์ถ่ายรูปสวย แฝงตัวอยู่ในย่านปทุมทอง ตัวร้านตกแต่งด้วยงานกระจกและปูนเปลือยโทนสีขาวแม้ภายนอกจะดูเล็กแต่ภายในร้านส่วนชั้นล่างถูกออกแบบให้มีเพดานสูงถึงชั้นสองทำให้ดูกว้าง มีมุมเอกลักษณ์ของร้านคือสวนหย่อมกั้นด้วยกระจกขนาดเล็กที่มีท่อนไม้วางอยู่กลางสวน เมนูเครื่องดื่มเลือกได้ทั้งชา โซดา สมูทตี้ กาแฟจากหลากหลายประเทศและระดับการคั่ว เลือกสั่งตามสไตล์ของเราได้เลย หุ่น • ไร่ • กา คาเฟ่และรีสอร์ตชานเมืองบรรยากาศอบอุ่น สัมผัสสายลมและแสงแดดท่ามกลางท้องนาผืนใหญ่กว่า 13 ไร่ สำหรับคนที่ชื่นชอบความสงบปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปในธรรมชาติ ไม่ว่าจะไปกับครอบครัวหรือกับแฟน ขอแนะนำให้ลองมาที่นี่ซักครั้ง เพราะนอกจากที่นีจะมีให้บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โซดา เบเกอรี่ทั้งเค้กและขนมปังหลากหลายเมนูแล้ว ยังมีเมนูอาหาร ของหวาน อีกด้วยนะ ที่สำคัญมีห้องพักรีสอร์ตให้บริการถึง 4 ห้องที่บรรยากาศเป็นส่วนตัวสุด ๆ ด้วยเช่นกัน Rush.phs ชาวพิษณุโลกต้องเคยคาเฟ่แห่งนี้ซักครั้งหนึ่ง กับร้านที่สุดทั้งสไตล์และเครื่องดื่ม ตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ มีความเท่ เจือความเรียบง่าย ของความเป็นโลหะ อิฐ โทนสีน้ำตาลและเหลือง ที่ถูกสาดส่องด้วยแสงแดดและแสงไฟตามช่วงเวลาของวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกร้านที่ถ่ายรูปมุมไหนก็เท่ไปหมด ด้านเครื่องดื่มมีความหลากหลายตัวเลือก และวิธีการชง เบเกอรี่มีทั้งเค้กและขนมปัง ทางร้านเองก็มีจัดกิจกรรมตามอีเวนท์วันสำคัญต่าง ๆ เสมอ ๆ อีกด้วยนะ จังหวัดอุตรดิตถ์ มานิดา คาเฟ่ คาเฟ่สุดเรียบง่ายในสวนผลไม้ สัมผัสธรรมชาติ ลองชิมเครื่องดื่มจากผลผลิตในสวน น้ำมะยงชิด ชาดอกอินทผลัม ชามะนาวอินทผลัม อินทผลัมนมสด อินทผลัมแบบตากแห้ง ทุเรียนปั่น ข้าวลาบหมูมะแขว่น ตั้งวงกินหมูกระทะชมพระอาทิตย์ตก สามารถชื่นชมธรรมชาติซึมซับบรรยากาศแบบเต็ม ๆ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร โดยเช่าพื้นที่กางเต็นท์พักแรม Summer Green Cafe คาเฟ่ที่อยู่ภายในสวนทุเรียนชุมชนวัดเจดีย์คีรีวิหาร ที่เริ่มต้นจากการใช้รับรองลูกค้าที่มาซื้อผลไม้สู่ร้านสุดอบอุ่นที่เด็ก ๆ และครอบครัวชื่นชอบ ให้บริการอาหาร ของทานเล่น เครื่องดื่ม และของฝาก รวมถึงเมนูจากผลผลิตจากสวนที่ไม่เหมือนที่ไหนอย่าง "ลางสาดสเลอปี้", "ยำลองกอง" และ "ลองกองลอยแก้ว" ทุ่งยั้งเฮาส์ ร้านกาแฟและโฮมสเตย์วินเทจแห่งอำเภอลับแลไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อาหารและเครื่องดื่มราคาน่ารัก บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน สามารถจองห้องพักใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างไม่ต้องเร่งรีบ เที่ยวเมืองเก่า ดริปกาแฟแบบพื้นบ้าน และรอตักบาตรตอนเช้า ฮิมม่อน กาแฟดริป ร้านกาแฟโซนนอกเมืองขาออก ขึ้นเหนือออกไป 30 กิโลเมตร เหมาะที่จะพักระหว่างเดินทางไกล บรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางป่าเขา บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดสุโขทัย Clayon Bread & Brew คาเฟ่สไตล์โมเดิร์นที่ก่อตัวจากก้อนอิฐสีเทา ๆ จากรูปแบบของความโค้งและการก่ออิฐจากเจดีย์ “ทรงระฆังคว่ำ” ที่ไม่ได้มีดีแค่แต่งตัวสีอะไรมาก็ถ่ายรูปขึ้น แต่เมนูเครื่องดื่มและขนมก็ไม่เบาเลยเช่นกัน จิบชาและกาแฟที่เลือกเมล็ดได้ว่าชอบแบบไหน ผสมผสานได้หลากหลายเมนู ทั้งอัฟโฟกาโต้ ลาเต้นมโอ้ต พลางทานเพสตรี้-เบเกอรี่หลากหลายเมนูให้เลือก และอย่าพลาดชิมไอศกรีมโฮมเมดกล้วยตากที่ทางร้านตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือ All Blues Coffee Bar คาเฟ่ที่มีคาแร็คเตอร์ผสมผสานระหว่างร้านกาแฟและบาร์สุดคูล (ซึ่งปัจจุบันส่วนบาร์ย้ายไปเปิดร้านอีกร้านสไตล์บาร์แอนด์บิสโทรเล็ก ๆ ชื่อ Yuu เปิดทุกวันเสาร์เช่นเดิม) ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงสีเก่าที่มีสไตล์เครื่องดื่มเป็นแบบม็อกเทลและกาแฟ ที่ใช้เมล็ดจากหลากหลายประเทศให้คุณเลือกสร้างสรรค์เมนู นอกจากนี้ขนมมีให้เลือกทั้งเพสตรี้และเบเกอรี่ เลือกทานคู่กับเครื่องดื่มตามชอบ และมีน้องแมวส้มให้ชมตลอดทุกวัน จงกล คาเฟ่ ร้านกาแฟบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้นานพันธุ์ที่ได้สไตล์การตกแต่งจากความชอบผสมไอเดียของสมาชิกในครอบครัว ห่างจากสนามบินสุโขทัยเพียง 5 นาที ภายในร้านให้บริการเครื่องดื่มทั้งที่เป็นกาแฟและไม่ใช่กาแฟ เบเกอรี่ ขนมโฮมเมด หลากหลายเมนูสลับกันไปในแต่ละวัน ของทานเล่น และเมนูอาหาร อีกทั้งในบางช่วงของเดือนก็จะมีเมนูพิเศษจากผลไม้ประจำฤดูกาลด้วย สัตตบงกช คาเฟ่และร้านอาหารที่มีพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารกว้างใหญ่และเขียวขจีด้วยร่มเงาต้นไม้และไม้เลื้อย ในวันทำการปกติบริการทั้งอาหาร ขนม และเบเกอรี่ เช่น ยำส้มโอทรงเครื่อง, เมี่ยงดอกบัว, แหนมเนืองเมืองดอกบัว, ข้าวห่อใบบัว, ชาพีช, ชาเขียวลาเต้ และไอศครีมกะทิทรงเครื่อง นอกจากนี้ทางร้านยังรับจัดเลี้ยงสามารถแจ้งทางร้านเพื่อใช้พื้นที่ร้านจัดอีเวนท์พิเศษได้ จังหวัดตาก เถียงนา คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ ฟาร์ม ร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคนเพราะความโดดเด่นของทั้งกาแฟ เพสตรี้ และเบเกอรี่ คุณภาพมากล้นจนลูกค้ายอมเดินทางตั้งต้นจากกรุงเทพมหานครมาลิ้มลองเมนูไกลถึงจังหวัดตาก สำหรับสาขาจังหวัดตากจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งนอกจากเมนูข้างต้นแล้วยังมีบริการอาหารให้สั่งอีกด้วย ทั้งพาสต้า สลัด อาหารจานเดียว และของทานเล่นมื้อเบา ๆ และไอศครีมโฮมเมด นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ ในเครืออย่างสาขาสุขุมวิทซอย 39 และสาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 2 จะเน้นในด้านเครื่องดื่ม เพสตรี้ และเบเกอรี่เป็นหลัก The Escape Plan Café อาคารโมเดิร์นปูนเปลือยที่ตัดด้วยงานไม้จากโครงสร้างเดิมและประดับด้วยงานโลหะ ให้ความดิบและเท่ ออกแบบให้ทึบหลีกหนีจากสิ่งเร้าภายนอก ที่สะกดสายตาในย่านตัวเมืองจังหวัดตาก เป็นร้านกาแฟกึ่ง Co-Working Space เปิดพื้นที่ชั้นสองให้คุณได้นั่งทำงาน อ่านหนังสือ และพักผ่อนดื่มกาแฟอย่างสงบ Harmonica Espresso & Drip ท่วงทำนองของความสุข ความอบอุ่น ส่งตรงจากร้านกาแฟสไตล์วินเทจชั้นเดียวแห่งนี้กับบรรยากาศสไตล์โฮมมี่ ให้บริการทั้งเครื่องดื่ม ชา กาแฟ นม ขนม เบเกอรี่ ของทานเล่น และเมนูอาหารทั้งพาสต้า อาหารญี่ปุ่น และอาหารไทย PlumucH ร้านกาแฟ ร้านนมสดและขนมปัง สไตล์น่ารัก ๆ มัดใจคนทุกวัยในเมืองตาก ที่ครอบครัวมักพาเด็ก ๆ แวะเวียนมาไม่ขาดสาย กับเมนูของหวาน ไอศครีม ขนมปังปิ้ง โทสต์ หน้าตาน่ารัก เพียบพร้อมทั้งเมนูอาหารไทยและต่างประเทศน่าทานทุกเมนู ราคาเป็นมิตร อ้างอิงข้อมูล รู้จักอุตรดิตถ์ ผ่าน 10 สถานที่เที่ยว ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยว สวนผลไม้ ไปถึงอาร์ตสเปซ 9 คาเฟ่สุโขทัย ร้านชิคๆ น่าไปเช็คอิน กาแฟดี เบเกอรี่เลิศ 6 คาเฟ่ตาก ในเมือง พิกัดร้านเด็ดที่ห้ามพลาด! หุ่น ไร่ กา รีสอร์ตกลางทุ่งนาที่ทำให้ชุมชนกลับมาคึกคักจนเป็นแลนด์มาร์กของพิษณุโลก Clayon ร้านกาแฟสุดชิคในโรงสีเก่า All Blues Coffee Bar All Blues Coffee Bar จงกลคาเฟ่ : สวนธรรมชาติในร้านกาแฟ จงกล คาเฟ่ THE ESCAPE PLAN CAFÉ ชวนหลบหนีความวุ่นวายไปกับคาเฟ่ปูนเปลือยดิบเท่กลางเมืองตาก The Escape Plan Café PlumucH ปลัมมัช & นมสดขนมปัง

ดูทั้งหมด

หน้าเพจอื่น ๆ (47)

 • หน้าหลัก | ISUZU HAT GROUP

  แคมเปญออกรถจากฮกอันตึ๊ง ให้สิทธิประโยชน์พิเศษเหนือกว่าใคร ดูรายละเอียด ข้อเสนอพิเศษ จากฮกอันตึ๊ง โปรโมชั่นพิเศษทุกเดือน จากโชว์รูมและศูนย์บริการ ดูรายละเอียด สิทธิพิเศษ จากฮกอันตึ๊ง สาระความรู้ โปรโมชั่น พร้อมข่าวสารจากฮกอันตึ๊ง อ่านบล็อก ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่น ติดต่อสอบถามข้อมูล รายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา ติดต่อสอบถาม ข้อมูล สัมผัสความแรง.. ทะลุเวิร์สกับ NEW! ISUZU X-SERIES 2024 ได้ที่อีซูซุฮกอันตึ๊งทุกสาขา ขอแนะนำ New! ISUZU D-MAX Hi-Lander ดูรายละเอียดรถยนต์ ขอแนะนำ New! ISUZU MU-X Ultimate Phantom Collection ดูรายละเอียดรถยนต์ ขอแนะนำ New! ISUZU FRR ท้าทุกความสำเร็จ ดูรายละเอียดรถบรรทุก NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 2024 NEW! ISUZU D-MAX HI-LANDER 2 Door 2024 NEW! ISUZU D-MAX HI-LANDER 4 Door 2024 NEW! ISUZU D-MAX CAB4 2024 NEW! ISUZU D-MAX SPACECAB 2024 NEW! ISUZU D-MAX SPARK 2024 อีซูซุฮกอันตึ๊ง เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ " ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง จะเดินหน้า มุ่งมั่นพัฒนา ดูแลรถยนต์ของลูกค้า ตลอดอายุการใช้งาน และพัฒนาการให้บริการ โดยปรับปรุงและพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัย ทั้งด้านการขายและบริการ เพื่อเอาใจใส่ลูกค้าและเพื่อความมั่นใจของลูกค้า ตลอดไป " เกี่ยวกับเรา ที่ปรึกษาการขาย พร้อมให้ข้อมูล และคำแนะนำ ให้บริการตลอด 7 วันทำการ ศูนย์บริการ พร้อมให้บริการด้วยทีมช่างผู้ชำนาญ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานอีซูซุ อะไหล่ พร้อมบริการอะไหล่ ให้เพียงพอ ต่อความต้องการของลูกค้า Hock Tiger 12 ก.พ. วาเลนไทน์ปีนี้มีที่เที่ยวกับคนที่เรารักหรือยัง? พาไปดูคาเฟ่ที่ไปเป็นคู่ก็ได้ไปเป็นครอบครัวก็ดี วันพิเศษนี้ สำหรับคู่รักสายคาเฟ่ บทความนี้จะขอแนะนำคาเฟ่บรรยากาศดี ๆ ที่กาแฟก็ดีไม่แพ้บรรยากาศในกลุ่ม 4 จังหวัดของอีซูซุฮกอันตึ๊ง 12 Hock Tiger 9 ก.พ. ไหว้แม่ย่านางรถ รวบรวมการเตรียมและวิธีไหว้ เสริมมงคล ขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางรับปีใหม่ ปี 2567 นี้ ได้ใช้แน่นอน คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้แม่ย่านางรถ เพราะเชื่อว่าช่วยให้เดินทางอย่างปลอดภัย ราบรื่น 4 Hock Tiger 6 ก.พ. 1 นาที แจ้งปิดทำการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งปิดทำการ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดตรุษจีน จะเปิดทำการปกติใน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก ดู 3 ครั้ง ไม่ถูกใจโพสต์ ข่าวสารและโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษจากฮกอันตึ๊ง ​ติดตามความเคลื่อนไหวของอีซูซุฮกอันตึ๊ง เพื่อที่คุณจะไม่พลาด สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น แคมเปญ และกิจกรรมดี ๆ รวมไปถึงข่าวสารสำคัญต่าง ๆ แคมเปญออกรถจากทางฮกอันตึ๊ง ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่คุณ พิเศษเหนือกว่าใคร ๆ X-Series Hi-Lander 4 ประตู ปี 2024 โปรแรง...ทะลุเวิร์ส ผ่อนเพียง 12,000 บาท ดูรายละเอียด Spacecab เกรด S ปี 2024 แคปเตี้ยพร้อมแม็กซิ่ง จ่ายค่างวดเพียง 7,458.- ดูรายละเอียด V-Cross แคป 4X4 ปี 2024 ลุยฝ่าท้าทาย เกษตรกรเลือกผ่อนได้รายปี หรือเลือกจ่ายจบ 15,500.- ดูรายละเอียด Hi-Lander 4 ประตูเกรด Z ปี 2024 ผ่อนเพียง 10,300.- หรือเลือกจ่ายจบ 36,000.- ดูรายละเอียด Cab4 เกรด S ปี 2024 พร้อมแม็กซิ่ง จ่ายจบเพียง 23,000.- ดูรายละเอียด Spark 3.0 เกรด S ปี 2024 กระบะตอนเดียว จ่ายจบเพียง 4,800.- ดูรายละเอียด เกร็ดความรู้ โปรโมชั่นพิเศษ และประสบการณ์การใช้งานจริง ของ New! Isuzu D-Max และ New! Isuzu MU-X ช่องอีซูซุฮกอันตึ๊ง วิดีโอทั้งหมด เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 04:16 ไส้ไก่หมัก สร้างรายได้หลักแสน!! 🤟เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ!!🥳 ชีวิตพลิกจากมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของธุรกิจหลักแสน 😎คุณสาธิต อูปแก้ว อายุ 43 ปี เจ้าของธุรกิจไส้ไก่หมักและอุปกรณ์ตกปลาแบรนด์ปลายิ้ม 🐟 ไส้ไก่หมักปลายิ้มสาธิต ไส้ไก่หมักปลายิ้ม สาธิต 💓จุดกำเนิดเกิดจากความชอบในการตกปลา 💓 จึงคิดค้นสิ่งที่ปลาชอบกินนำมาพัฒนาสูตรจนพลิกเป็นอาชีพของตัวเอง ปัจจุบันมีตัวแทนขายมากกว่า 100 ร้าน ทั่วประเทศไทย และยังส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย 👉ทำไมต้องไส้ไก่หมัก💓 -จากประสบการณ์การตกปลามาทั้งชีวิตวิเคราะห์แล้วว่าปลาชอบ -ปลาติดเหยื่อภายใน 10 นาที คอนเฟิร์ม!! 🐟ปลาที่กินหลักๆจะเป็น ยี่สก นวลจันทร์ นิล ตะเพียน กา สวาย จาระเม็ด ปลาดุก ปลากด ปลาไหล กุ้ง ปลาพื้นบ้านทั่วไป 👉1 ซองเมื่อตัดแบ่งเป็นชิ้นจะได้ประมาณ 40-50 ชิ้น คุ้มมากในราคาเพียง 30 บาทต่อซองเท่านั้นถ้าเทียบกับปลาตัวเบิ้มๆที่เราจะได้ 👉ในส่วนของรถคู่ใจเลือกใช้รถ Isuzu 4x4 ทั้งสองคัน คันแรก v-cross 4 ประตู ปี 2019 คันที่สอง spark 3.0 4x4 ปี 2023 ด้วยความชอบส่วนตัวและเรื่องการประหยัดน้ำมัน เพราะต้องขับไปตกปลาเกือบทั่วประเทศ รวมถึงขนส่งสินค้าเพื่อนำไปส่งลูกค้า คุ้มค่าสุดๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพราะเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกด้วยนะคะ Isuzu Hat Group เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ🙏 ---------------------------------------- #อีซูซูใช้ดีบอกต่อ #ISUZU #อีซูซุฮกอันตึ๊ง #อีซูซุตาก #ค้าขาย #ตาก #กระบะ #รถคู่ใจ #Spark #vcross4x4 #Dmax #รถกระบะ #ตกปลา เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 03:04 รายได้ 2 ทาง ยังไม่มั่นคง!! แต่ออกรถไม่ใช้คนค้ำ 😘คุณนงเยาว์ แสนหลวง (เจ้าของกิจการแพสวนน้องพลอย) อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 😫ความกังวลของลูกค้าก่อนซื้อรถ -ทำ 2 อาชีพ แต่รายได้ก็ยังไม่มั่นคง 👉ไม่อยากใช้คนค้ำ แต่ลูกค้าดันเครดิตดี เลยผ่านแบบง่ายๆโดยไม่ใช้คนค้ำ😘 👉ลูกค้ารายนี้ ออกรถ x-series speed 4 ประตู ส่งหมื่นต้นๆ 72 งวด เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร: 099 490 5000 ไลน์ไอดี: @isuzuhat เว็บไซด์: www.isuzuhatgroup.com หรือ สามารถพิมพ์ @isuzuhat ค้นหาเราได้ทุกช่องทาง ISUZU HAT GROUP เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินกำหนด #isuzu #isuzuhat #อีซูซุฮกอันตึ๊ง #ออกง่าย #ได้จริง #ลูกค้าฉันต้องได้ขับอีซูซุ #4ประตู #xseries #กระบะอีซูซุ #ค้าขาย #รายได้ไม่แน่นอน เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 03:16 อายุ 22 ปี มีรถเป็นชื่อตัวเอง จับรายได้หลักแสนต่อปี!! 🎊เปิดใจ!! หนุ่มอุตรดิตถ์ จบปวช. ผันตัวมาเป็นเจ้าของสวน🌳 จับเงินรายได้หลักแสนนต่อปี ซื้อรถเป็นของตัวเองในอายุเพียง 22 ปี 👉คุณ กฤษณา เทธิกัน (น้องนิค) 🥹 "เรียนจบ ปวช.ตัดสินใจออกมาทำสวนต่อจากครอบครัว โดยปลูกทุเรียนและลองกอง รายได้ที่ทำได้จะอยู่หลักแสนต่อปี ตัดสินใจออกรถเพราะรถที่บ้านไม่เพียงพอต่อการขนส่ง และอยากไปบ้านแฟนที่น่านซึ่งเป็นเส้นทางเขาเลยตัดสินใจออกรถ เป็น v-cross 4x4 "😘 😎ใช้โปรอะไรในการออกรถ?😎 "ดาวน์ 15% ไฟแนนซ์ผ่านง่าย 2 วัน ผ่าน แต่เลือกส่งค่างวดล่วงหน้า 6 เดือน เพราะอาชีพเกษตรกร จะได้เงินเป็นก้อนและเป็นรอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิต" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร: 099 490 5000 ไลน์ไอดี: @isuzuhat เว็บไซด์: www.isuzuhatgroup.com หรือ สามารถพิมพ์ @isuzuhat ค้นหาเราได้ทุกช่องทาง ISUZU HAT GROUP เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินกำหนด #isuzuhat #อีซูซุฮกอันตึ๊ง #กระบะยกสูง #vcross4x4 #กระบะ #รถคู่ใจ เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ คุณพิกุล เกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ ที่ออกรถไม่ใช้คนค้ำ อาชีพเกษตรกร ออกรถไร้คนค้ำ เพียงแค่ใช้เล่มเขียวเล่มเดียวออกรถได้สบาย ๆ พบกับ คุณพิกุล แก้วใจ อายุ 56 ปี (เจ้าของสวนทุเรียน ลองกอง) อ.ลับแล ต.นานกกก จ.อุตรดิตถ์ ที่มาพร้อมกับความกังวลว่าจะไม่มีคนค้ำและอายุมาก ก่อนซื้อรถ ลูกค้ารายนี้ ออกรถ Hi-Lander 2 Door 1.9 Ddi L DA ออกรถใช้เงินดาวน์เพียง 50,000 บาท พร้อมเลือกส่งค่างวดล่วงหน้า 6 เดือน ที่เลือกส่งล่วงหน้าเพราะได้เงินเป็นรอบฤดูกาลการเก็บเกี่ยวผลผลิต เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ อีซูซุอุตรดิตถ์ 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡 Day ประมวลภาพภายในงาน 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡 day สนุกสุดมันส์กับ ดนตรีเร้าใจ และกับการโชว์รถแต่ง รวมมิตรมีตติ้ง สายซิ่งทุกสาย เชิญสัมผัสและทดลองขับ New Isuzu D-max รับเสื้อฟรี เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ ภาพบรรยากาศ Unlock Your Potential Day ภาพบรรยากาศ Unlock Your Potential Day ที่ อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง (สาขาบ้านคลอง) เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 03:53 ร้านเสริมสวยในอำเภอเล็ก ๆ ที่รายได้ไม่เล็ก! สวรรค์ของคนอยากจะสวย ครบจบในที่เดียว "อามีนา ซาลอน" ร้านเสริมสวย ที่ทำรายได้สูงสุด 1x,xxx บาท/วัน ลูกค้าใช้รถ Hi-lander 4 ประตู เกรด Z เน้นเอาไว้ใช้ขับเดินทางซึ่งเป็นเส้นทางเขา และพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุด เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 03:18 Mu-x Active กับชุดแต่งคุมโทนรอบคัน จ่ายวันรับรถไม่ถึงแสน!!! ✨ISUZU MU-X 1.9 Active ขาวมุก ราคา 1,166,000 บาท✨ 👇🏻✨จัดแต่งครบ ออกรถ 99,000 บ. ผ่อน 16,800 บาท จำนวน 84 เดือน ได้ครบ ทั้งหมดนี้จ้า✨👇🏻 👉🏻ฟรีประกันภัยชั้น1 👉🏻พรบ 👉🏻ฟรีค่าจดทะเบียน 👉🏻 คูปองส่วนลดค่าบริการเซอร์วิส 800 บาท จำนวน 10 ครั้งใช้ได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศ 👉🏻คูปองน้ำมัน 1000 บาท ➡️ชุดสเกิร์ต ฟรีฟอร์ม ลิดิฟายV3 ตัดแถบดำ พร้อมชุดไฟตัดหมอกหน้า ➡️ชุดล้อแม็กซ์ Lenso DYNA สีดำ ขอบ 18” ยาง sumaxx RACING 86s หน้ายาง 265/60/R18 จัดทรงครบ ➡️แล็ฟหลังคาดำเงา ➡️ชุดเบาะหนังสีน้ำตาลแดงแบบ PVC 100% เต็มคัน พร้อมบุแผงประตูด้านข้าง พรีเมี่ยม สวยเลยค่ะ ➡️ชุดคันเร่งไฟฟ้า 3 ระดับ ประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดี ➡️ชุดกล้องบันทึกหน้าหลัง ➡️ชุดพรม 6D เกรดพรีเมี่ยมเต็มคัน ✨กันสาดประตู ครอบมือจับ สปอร์ตดำด้าน ✨ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร: 099 490 5000 ไลน์ไอดี: @isuzuhat เว็บไซด์: www.isuzuhatgroup.com หรือ สามารถพิมพ์ @isuzuhat ค้นหาเราได้ทุกช่องทาง ISUZU HAT GROUP เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินกำหนด ราขาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ชุดข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีก

 • ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ | ISUZU HAT GROUP

  ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ รายละเอียดการบริการจากศูนย์บริการจากทางเรา และการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการจากศูนย์บริการ Announcement แจ้งปิดทำการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งปิดทำการ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดตรุษจีน จะเปิดทำการปกติใน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก 3 ไม่ถูกใจโพสต์ Announcement แจ้งปิดทำการ : วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567 แจ้งปิดทำการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 จะเปิดทำการปกติใน วันพุธ ที่ 3 มกราคม 25 131 ไม่ถูกใจโพสต์ Announcement แจ้งปิดทำการ : วันพ่อแห่งชาติ วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 แจ้งปิดทำการ ในวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จะเปิดทำการปกติใน วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 86 ไม่ถูกใจโพสต์ นัดหมายเข้ารับบริการ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ นัดหมาย นัดหมายเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันนัดหมาย ทะเบียนรถยนต์ ประเภทการบริการ กรุณาเลือก เลือกวัน ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูเงื่อนไขการใช้งาน สาขาที่เข้ารับบริการ กรุณาเลือก ​การตรวจเช็คตามระยะและซ่อมทั่วไป การตรวจเช็คตามระยะ และซ่อมทั่วไป ​ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถัง ​ศูนย์บริการงานประกันภัย ศูนย์บริการ งานประกันภัย ​การันตีอะไหล่แท้จากอีซูซุคุณภาพที่คุณมั่นใจ การันตีอะไหล่แท้จากอีซูซุ คุณภาพที่คุณมั่นใจ ​สิทธิประโยชน์ ใหม่! อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ สิทธิประโยชน์ ใหม่! อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ ​สิทธิประโยชน์ ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ สิทธิประโยชน์ ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ บริการของศูนย์บริการ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ศูนย์บริการได้มาตรฐานจากอีซูซุ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่มีความละเอียดระดับมิลลิเมตร พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ให้ได้รับประสบกาณ์ที่ดีที่สุดจากเรา บริการตรวจเช็กตามระยะ และซ่อมทั่วไป ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ให้บริการตรวจเช็กตามระยะซึ่งเป็นการตรวจเช็กเชิงป้องกัน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายของเหลว และอะไหล่สึกหรอตามระยะ ด้วยขั้นตอนละเอียดอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานจากอีซูซุ เพื่อให้รถของคุณมีสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างมั่นใจ สบายใจได้กับการเปลี่ยนถ่าย และการตรวจเช็กแบบละเอียดอย่างครบถ้วน บริการซ่อมหนักโอเวอร์ฮอล และงานระบบไฟฟ้า ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุให้บริการงานซ่อม ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญของช่างในระดับสูง โดยผ่านการฝึกอบรมทั้งด้านเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานอีซูซุ เพื่อให้รถของคุณมีสมรรถนะอย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างมั่นใจ บริการนัดหมายล่วงหน้า หมดปัญหาการเสียเวลารอคิว เพียงโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนำรถเข้าก่อนรับบริการ อย่างน้อย 1 วัน เพียงนัดหมายล่วงหน้า และมาถึงศูนย์บริการฯ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที* เงื่อนไขการเข้ารับบริการ* • สำหรับรถปิกอัพอีซูซุและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้า โดยไม่ครอบคลุมงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการตรวจเช็กตามระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน – 100,000 กม. หรือ 3 ปี (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) • สำหรับการเช็กที่ระยะ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ใช้เวลา 90 นาที • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถัง เปิดให้บริการงาน เคาะ พ่นสี ซ่อมสี ตัวถังรถยนต์ ทั้งงานซ่อมหนักและงานเก็บสี ตามมาตรฐานของอีซูซุ ภายใต้บริษัทประกันภัยชั้นนำ โดยใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งทางด้านการประเมินราคาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ และการประเมินราคาที่แม่นยำ พร้อมเครื่องมือ แท่นดึงตัวถังพร้อมเครื่องวัดแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องวัดความเสียหายของตัวรถ ประเมินความเสียหาย โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เครื่องมือและอุปกรณ์ การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถมั่นใจได้ว่า รถจะกลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยเทคโนโลยีห้องอบสี ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน ใช้สำหรับการพ่นสี อบสีรถ ให้กลับมาสวยงามดั่งเดิม ด้วยเทคโนโลยีสีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำยี่ห้อ RM ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะใช้สารระเหยพร้อมระบบกำจัดฝุ่นละออง ไม่ให้ฟุ้งกระจาย และเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับประกันงานซ่อมสี 1 ปีเต็ม มั่นใจเลือกใช้อะไหล่แท้ 100 % เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ากว่า การันตีอะไหล่แท้จากอีซูซุ คุณภาพที่คุณมั่นใจ อะไหล่แท้อีซูซุ ISUZU GENUINE PARTS • คุณภาพเดียวกับอะไหล่ที่ติดตั้งมากับตัวรถทุกประการ • ผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด โดย บริษัท อีซูซุมอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ​ อะไหล่แท้ตรีเพชร TRI PETCH GENUINE PARTS • คุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับอะไหล่แท้อีซูซุ • ผ่านการทดสอบคุณภาพและรับรอง โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด • ลดค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษารถอีซูซุโดยเฉพาะ (เหมาะสำหรับรถอีซูซุที่พ้นระยะการรับประกันแล้ว) • ผลิตภัณฑ์แท้ตรีเพชรประกอบด้วย อะไหล่แท้ตรีเพชร และ ผลิตภัณฑ์ตรีเพชร 4 กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันเครื่อง เคมีภัณฑ์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประดับยนต์

 • อีซูซุรถบรรทุก ประเภท 6 ล้อ ขนาดใหญ่

  สนใจรถบรรทุก / ติดต่อสอบถาม ชื่อ นามสกุล (ไม่บังคับ) โทรศัพท์ ยืนยัน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดตามช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้ ไลน์ไอดี (ไม่บังคับ) รหัสไปรษณีย์ ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ กรุณาเลือก ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูเงื่อนไขการใช้งาน ISUZU FORWARD - รถบรรทุกขนาดกลาง รุ่นรถบรรทุกขนาดกลางที่สนใจ... ISUZU ELF - รถบรรทุกขนาดเล็ก รุ่นรถบรรทุกขนาดเล็กที่สนใจ... ISUZU DECA - รถบรรทุกขนาดใหญ๋ รุ่นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สนใจ... Previous Item Next Item ดีไซน์ภายใน INTERIOR Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes. อีซูซุรถบรรทุก ประเภท 6 ล้อ ขนาดใหญ่ ออกแบบอัตราทดเกียร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานรถบรรทุก โดยมีโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อช่วยให้ประหยัดน้ำมัน บำรุงรักษาง่าย ชิ้นส่วนโครงสร้างของระบบเกียร์ไม่ซับซ้อน ติดต่อที่ปรึกษาการขาย โบรชัวร์รุ่น FTR ​ ​ ดีไซน์ภายนอก EXTERIOR Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes. ความปลอดภัย PROTECTION ระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Air Brake) เพิ่มความมั่นใจด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การตอบสนองดีกว่า บำรุงรักษาง่าย แอร์แบคทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย แอร์แบคทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติดด้านคนขับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่พร้อมโครงสร้างหัวเก๋งแบบประกบปิด และ ประตูเสริมคานเหล็กคู่ มั่นใจตลอดการขับขี่ รถบรรทุกอีซูซุรุ่นต่าง ๆ FTR 240 ติดต่อที่ปรึกษาการขาย ​ ​ FTR 240 Smoother ติดต่อที่ปรึกษาการขาย ​ ​ ​ ​ รุ่นรถบรรทุกเกรดต่าง ๆ รถบรรทุกแต่ละเกรด

ดูทั้งหมด
bottom of page