top of page
  • รูปภาพนักเขียนHock Tiger

ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2566


ตารางฤกษ์ออกรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม

นอกจากจะดูฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการมีสติ ไม่ประมาท และระมัดระวังในการขับขี่อยู่เสมอนะคะ

ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง


Isuzu Hat Group เราให้คุณมากกว่าคำว่าบริการ

Comments


bottom of page